19 de agosto de 2009

Nos medios

Foron varios os medios de comunicación que se interesaron pola Dorna Sara, tanto no referente ao proceso constructivo como ao momento da botadura, hoxe en Faro de Vigo edición Arousa dedícanlle a portada e páxinas interiores ao feliz acotecemento.