29 de agosto de 2008

Cuadernas e estampa

A dorna Sara amosa unha grande evolución, o conxunto de codaste e estampa está xa rematado, e son as primeiras e as últimas cuadernas as que centran o traballo destes días

21 de agosto de 2008

Sobrequilla


A sobrequilla reforza a estrutura que forman as cuadernas e a quilla. Nas imaxes vemos como xa se atopa no seu lugar, e tamén detalles do que será a sentina

16 de agosto de 2008

A enramadaAs cuadernas que xa estaban perfectamente montadas están xa encavilladas cada unha no seu sitio. O traballo da enramada foi relativamente rápido e xa nos permite ver unha estrutura onde albiscar unha dorna de tope.

8 de agosto de 2008

De proa a popa

Está lista a estructura loxitudinal da Dorna Sara, o que sería a columna onde se vertebran as cuadernas. En breve, a estampa ocupará o seu lugar na popa e comezará o traballo da enramada

4 de agosto de 2008

A popa avanza

O codaste sigue tirando para arriba. Hoxe están presentadas as diversas pezas que lle dan forma ao conxunto da popa: cuaño, codaste, estampa...

Ponte da hélice

Logo de un pequeno paréntese retómase a construción da Sara. O codaste vai collendo forma coa preparación e ensamblaxe da ponte da hélice, xa perforada para pasar por ela o eixo do motor.