31 de marzo de 2009

Varios axustes

Os carpinteiros prosiguen o seu traballo na dorna Sara, atópanse nestas xornadas axustando a tapa regala así como algún dos remates da cabina. No interior os mamparos recibiron xa un fondo, de ahí a cor branca que se aprecia nas fotografías.