7 de septiembre de 2008

Grande e pequena

Estes días no taller ao lado da Dorna Sara estivo outra dorna. Unha dorna de calime de 9 cuartas, das de regatear. Podemos ver na fotografía a comparativa do tamaño. Ao tempo que os carpinteiros afinan o trazado das cuadernas das rodas e das amuras.