4 de agosto de 2008

Ponte da hélice

Logo de un pequeno paréntese retómase a construción da Sara. O codaste vai collendo forma coa preparación e ensamblaxe da ponte da hélice, xa perforada para pasar por ela o eixo do motor.