8 de agosto de 2008

De proa a popa

Está lista a estructura loxitudinal da Dorna Sara, o que sería a columna onde se vertebran as cuadernas. En breve, a estampa ocupará o seu lugar na popa e comezará o traballo da enramada