6 de junio de 2009

Varios detalles
Son varios os puntos que merecen a nosa atención no proceso constructivo da Dorna Sara.

Por unha banda os interiores e a bitácora reciben aceites, saturadores e outros tratamentos de nutrición e proteción da madeira.

Por outra banda as pezas interiores foron coidadosamente lacados, polo que se lles retira a cinta e se repasan os acabados, para que o resultado sexa o mellor posible.