19 de diciembre de 2008

Divisións interiores e imbornais

O interior da dorna Sara ten xa espacios definidos, estase levando a cabo a distribución da habitabilidade e a estiba. Ao tempo os carpinteiros ubican o cintón co correspondente imbornal corrido.