27 de marzo de 2009

Interiores


Estes días a Sara está recibindo atencións no seu interior, logo da festa por ter a cuberta lista o traballo continúa. Na imaxe podemos ver o aspeco da madeira barnizada nos interiores así como os balncos teitos.