29 de agosto de 2008

Cuadernas e estampa

A dorna Sara amosa unha grande evolución, o conxunto de codaste e estampa está xa rematado, e son as primeiras e as últimas cuadernas as que centran o traballo destes días