3 de junio de 2008

Alistonada
Xa está no taller a madeira de caoba alistonada preparada para forrar as cuadernas.
Cada listón ten 18 mm. de ancho e 28mm de alto, e unha lixeira forma “machiembrada” nas partes onde un listón se une co seguinte para darlle maior estanquidade e robusteza ao casco. Neste método de construción os listóns substitúen aos banzos, que irían fasquiados, en troque todos os listóns teñen a mesma forma.