23 de mayo de 2008

Trazado das plantillasUnha vez levados os planos ás mans do carpinteiro de ribeira, este procede ao trazado das pantillas das futuras cuadernas e varengas. No documento técnico descríbese a forma do "esquelete" da embarcación partindo da cuaderna mestra ata a proa e ata a popa.